CS
/ Home / Contact

Contact

Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
zkratka VFU Brno (možno užívat i na daňových dokladech)
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno

Adresa: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIC: CZ62157124