EN
/ Novinky a události / Seznam kandidátů pro doplňkové volby do AS FVL

Seznam kandidátů pro doplňkové volby do AS FVL

V Brně dne 5. října 2022

 

S kandidaturou pro doplňující volby na dvě uvolněná místa senátorů AS FVL VETUNI za studentskou komoru vyslovily souhlas:

 

Kamila Havlíčková (1. ročník)

Kristýna Svobodová (2. ročník)

Hwee Yee Tan (2 roč. ASP)

Tamara Bino (3. roč. ASP)

Členové volební komise:

 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. - předseda

MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

MVDr. Lucia Frgelecová, Ph.D.

studentka Tereza Pipišová (5. ročník)

student Filip Odstrčil (5. ročník)