EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / CHCI STUDOVAT / Magisterský studijní program / Informace a kontakty

Informace a kontakty

Obecné informace pro uchazeče o studium na FVL VETUNI 

Adresa děkanátu fakulty:
Děkanát Fakulty veterinárního lékařství,
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

Referentka

Andrea Šitavancová, DiS.

+420 541 562 444 

sitavancovaa@vfu.cz

Stručně o fakultě

Fakulta veterinárního lékařství (FVL) je jedinou univerzitní institucí tohoto typu v České republice. Má ve veterinárním vzdělávání dlouholetou tradici - je přímou pokračovatelkou Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla založena již v roce 1918. V posledních letech prošla fakulta rozsáhlou modernizací spojenou s výstavbou nových klinických výukových pracovišť. Byla opakovaně úspěšně hodnocena mezinárodní evaluační komisí a je zařazena na prestižní seznam evropských veterinárních fakult splňujících všechna mezinárodní kritéria pro vzdělávání. Fakulta poskytuje mezinárodně akceptované veterinární vzdělání v oboru diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí všech druhů zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Výuka ve studijním programu Veterinární lékařství je realizována v českém a anglickém jazyce. Vedle našich studentů zde studují také posluchači ze Slovenska, Izraele, Švédska, Norska, Německa, Kypru, Velké Británie, Francie, Malty, Ruska, Ukrajiny, Libanonu a dalších zemí. Na fakultě je tak bohaté tvůrčí internacionální prostředí.
Studium je šestileté (12semestrové). Úspěšným absolventům studia na FVL je udělován titul "doktor veterinární medicíny" (MVDr.).

Uplatnění absolventů

Absolventi Fakulty veterinárního lékařství získávají široké medicínské vzdělání veterinárního směru, díky kterému nacházejí široké uplatnění, například jako privátní veterinární lékaři, zaměstnanci státní veterinární správy, diagnostických či výzkumných ústavů, ale také jako odborníci v poradenských a servisních službách, v podnicích potravinářského a krmivářského průmyslu, ve farmaceutických firmách či státní správě. Mohou také pracovat v řadě organizací z oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí, mohou působit na středních i vysokých školách a v dalších oblastech.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je formou písemného testu z předmětů biologie a chemie v rozsahu učební látky pro gymnázia. Pro zdokonalení znalostí z biologie a chemie je pořádán kurz středoškolské biologie a chemie. Informace o tomto kurzu lze získat na telefonu 541 562 092 (paní Věra Temelová), http://www.vfu.cz/studium/icvi/kurz-pro-zajemce-o-studium-na-vfu.html.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. 2007.
Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie. 2003.
Benešová M., Satrapová H.: Odmaturuj z chemie. 2002.
Blažek, J. Přehled chemického názvosloví., 2010.
Flemr V., Dušek B.: Chemie pro gymnázia I., II., 2007.
Mareček A.; Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia I., II., III. 2005.
Vacík J.: Přehled středoškolské chemie. 1999.